VR Group som företag

VR Group som företag

VR Group är ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och infrastruktur.

VR Group är helägt av finska staten. Koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Finland men verkar även utomlands, speciellt i Ryssland och Sverige. Koncernen sysselsätter cirka 7 500 proffs och omsatte 1 251 miljoner euro år 2017.

VR Groups grundläggande uppgift är att erbjuda sina kunder högklassiga och miljövänliga rese- och logistiktjänster. Inom infrastrukturbyggande svarar vi på kundernas behov med tjänster som täcker projektens hela livscykel.