Gör ett bra val. Kom och arbeta för VR Group.

Många faktorer för en lyckad resa

Målinriktning, förnyelse och samarbete är vägen till framgång.

Om du väljer att arbeta i VR-koncernen är du i främsta ledet. Du får vara en del av ett mångsidigt, utvecklande och välmående företag som är en central aktör i det finländska samhället.

Du får arbeta med 8 000 andra som har hundratals olika uppgifter. Arbetsuppgifterna är varierande och utmanande. Vi utvecklar hållbara tjänster och investerar i högteknologi. Vi går mot en förändring eftersom de industriella strukturerna förändras och vi möter konkurrens inom alla affärsverksamheter. Under de närmaste åren behöver vi anställa omkring ettusen nya personer med rätt attityd.

Vi vill att du har framgång och mår bra i ditt arbete. Därför investerar vi också i människor.

Vi är alltid intresserade av bra folk. Kanske VR Group är din nästa station?