Bränsletillägg

Vi följer hela tiden med bränsleprisernas utveckling och hur den inverkar på transportpriserna.

Inrikes landsväglogistik

 

Från och med

Bränsletillägg

1.1.2020 22,61 %
1.12.2019 21,38 %
1.11.2019 21,24 %
1.10.2019 21,41 %
1.9.2019 20,61 %
1.8.2019 21,21 %
1.7.2019 21,04 %
1.6.2019 22,24 %
1.5.2019 22,41 %
1.4.2019 21,58 %
1.3.2019 22,35 %
1.2.2019 21,01 %
1.1.2019 19,44 %
1.12.2018 21,38 %
1.11.2018 23,91 %
1.10.2018 22,64 %
1.9.2018 21,98 %
1.8.2018 21,58 %
1.7.2018 21,41 %
1.6.2018 21,84 %
1.5.2018 20,34 %
1.4.2018 19,14 %
1.3.2018 18,77 %
1.2.2018 19,27 %
1.1.2018 19,37 %

Internationell landsvägslogistik

Från och med Kontinentaleuropa Baltiska länderna Ryssland
1.1.2020 7,48 % 7,48 % 33,5 %
1.12.2019 7,27 % 7,27 % 33,5 %
1.11.2019 7,23 % 7,23 % 32,9 %
1.10.2019 7,23 % 7,23 % 32,7 %
1.9.2019 6,30 % 6,30 % 32,7 %
1.8.2019 6,92 % 6,92 % 32,7 %
1.7.2019 7,28 % 7,28 % 32,7 %
1.6.2019 7,78 % 7,78 % 32,8 %
1.5.2019 7,78 % 7,78 % 32,8 %
1.4.2019 5,93 % 5,93 % 33,2 %
1.3.2019 5,44 % 5,44 % 33,2 %
1.2.2019 5,20 % 5,20 % 33,2 %
1.1.2019 5,20 % 5,20 % 32,6 %
1.12.2018 7,20 % 7,20 % 32,6 %
1.11.2018 9,20 % 9,20 % 31,5 %
1.10.2018 7,83 % 7,83 % 31,5 %
1.9.2018 6,92 % 6,92 % 31,5 %
1.8.2018 6,59 % 6,59 % 31,5 %
1.7.2018 6,90 % 6,90 % 31,5 %
1.6.2018 7,12 % 7,12 % 30,7 %
1.5.2018 4,79 % 4,79 % 28,6 %
1.4.2018 3,49 % 3,49 % 28,6 %
1.3.2018 3,40 % 3,40 % 28,6 %
1.2.2018 4,51 % 4,51 % 28,6 %
1.1.2018 3,58 % 3,58 % 27,9 %