Försäljning

Försäljning Järnvägslogistik

förnamn.efternamn@vrtranspoint.fi

Försäljningsassistenter

Johanna Heiskanen, Kouvola
telefon 040 863 4145


Trafiken inrikes

Försäljningschefer

Pasi Forsman, Helsingfors
telefon 040 866 3917

Heidi Kurki, Helsinki
telefon 040 862 0006

Jouko Uusikorpi, Siilinjärvi
telefon 040 863 9550

Trafiken österut

Försäljningschefer

Svetlana Lehmus, Helsingfors
telefon 040 862 2579

Lea Viinamäki, Villmanstrand
telefon 040 863 4144

Chef, försäljning, Trafiken österut
Antti Pursiainen, Helsingfors
telefon 040 862 0922

Specialtransporter

Tomi Nevala, Helsingfors
telefon 040 862 1670

Tanja Gomes, Helsingfors
telefon 040 862 5177

Produktchefer

Skogsindustrin

Pekka Koivula, Helsingfors
Puh. 040 862 1604

Tapio Korhonen, Jyväskylä
telefon 040 863 1602

Jari Sillanmäki, Helsingfors
telefon 040 863 4107

Metallindustrin

Harri Rautio, Helsingfors
telefon 040 862 6281

Kemiindustrin

Laura Lantta, Helsingfors
telefon 040 862 1202

Administration

Chef, försäljning och marknadsföring

Tero Kosonen

 

Försäljning, Inrikes landsvägslogistik

VR Group Ab, Inrikes landsvägslogistik

förnamn.efternamn@vrtranspoint.fi

Försäljningschefer

Anu Borisov, Kouvola
telefon 044 982 3211

Janne Heikkilä, Kouvola
telefon 040 862 9401

Pasi Marttila, Åbo
telefon 040 862 9236

Produktchef

Antti Häkkinen, Kouvola
telefon 040 863 4883

Projekt chef

Juha Haapanen, Kouvola
telefon 040 595 3977

Chef, försäljning

Petri Palo, Kouvola
telefon 044 792 1140

 

Försäljning, Internationell landsvägslogistik

Transpoint International (FI) Ab

fornamn.efternamn@vrtranspoint.com

Säljare

Sari Kilpiö, Helsingfors
telefon 040 779 8057

Försäljningschefer

Juhani Ijäs, Helsingfors
telefon 050 545 0565

Mikko Laaksonen, Helsingfors
telefon 040 862 6349

Chef, försäljning

Kirsi Lifländer, Helsingfors
telefon 050 433 4963