Vi söker nya kollegor

Du får arbeta med 1670 andra i tiotals olika uppgifter.

Vi rekryterar cirka ettusen nya anställda varje år. Målinriktning, förnyelse och samarbete är vägen till framgång. Det kräver vi av oss själva och det förväntar vi oss av nya VR-anställda.

För att lyckas behöver vi vara kreativa och ha modet att göra det som behövs, i alla våra arbetsuppgifter.