När du i framtiden ser och upplever fantastisk infrastruktur ska du veta att den började med oss på Infrapro

Vi utför infrastrukturuppdrag från planeringsskedet till totalentreprenader, med fokus på väg- och järnvägsprojektering. 

Våra planerings- och projekteringstjänster omfattar alla teknikslag som kan vara aktuella i ett infrastrukturprojekt. Det innebär allt från projektledning till anläggning, miljö, plan, modellering, visualisering, kvalitet, arbetsmiljö och produktion. Inom järnväg erbjuder vi dessutom högkvalitativa tjänster inom BEST.

Våra pågående projekt

Vi arbetat med alla skeden inom projektering. Från åtgärdsvalsstudier, väg- och järnvägsplaner till bygghandlingar samt även byggplatsuppföljning. Våra projekt varierar från 100 000 SEK upp till 20-30 miljoner i omfattning. Vi har varit extra starka på plansidan och började med järnvägsplaner men jobbar nu brett över både väg och järnväg.

 

Inom de tidiga skedena är det väg och järnvägsplaner och systemhandlingar.

Vägplaner vi arbetar med nu:

Norrbottniabanan. En etapp norr om Umeå där vi tar fram järnvägsplan för nybyggnad. 

Uppsala planskildhet. Järnvägsplan i stadsmiljö där vi tar fram underlag för att bygga bort två järnvägsövergångar.

Systemhandlingar:

Hagalund bangård. Här ta vi fram en systemhandling för ombyggnad av bangården. 

Vägplaner:

Hjulstabron, slottsvägen Rosersberg, Vara och Floby.  Mindre vägplaner där vi utreder möjligheterna att förbättra trafikantmiljön.

Bygghandlingar:

Rämshytentunneln. Omdragning av spår förbi tunneln. 

ESIK: Ta fram bygghandlingar för flera driftplatser på järnvägen söder om Borlänge.

Flen -Eskilstuna. Projektering av spårbyte samt ballastrening på västra stambanan.

Vi ingår även numera i NRC Group koncernen vilket gett oss stora möjligheter till samarbete med vårt systerföretag NRC Sverige. Där vi startat vårt första samarbete, i raden av flera kommande, för att utföra spårbyte och ballastrening på sträckan Älmhult – Olofström.

Vi har även en stark spårvägsavdelning som arbetar nära Göteborgs spårvägar och projekterar främst om- och tillbyggnader i befintlig anläggning.

Exempel på projekt inom spårväg:

Framtagning av Granskningshandling och bygghandling för Axel Dahlströmstorg, Spårväg, trafikkontoret.

Projekt omfattar bland annat byte av räls och löper utmed hållplats Axel Dahlströmstorg inklusive vändslinga. Spårprojektering utförd för spår mot Frölunda, spår mot centrum och spårslinga vid Axel Dahlströmstorg. I arbetet ingår framtagning av beställningsritning av spårkorsning mellan huvudspåren och spårslinga. Ny anpassad spårplan och spårprofil på sträckan som har tagits fram. Samt framtagning av monteringsritningar på spårslinga vid Axel Dahlströmstorg. 

Frölundalinjen mellan hållplats Frölunda torg och hållplats Opaltorget, Spårväg, trafikkontoret.

Projekt omfattar bland annat spårprojektering ca 1,5 km mellan Frölunda torg och Opaltorget. Ny påstigningshållplats vid Opaltorget samt förlängning av befintliga hållplatser (Briljantgatan och Smaragdgatan). 

Spårutredning vid Per Dubbsgatan. Framtagning av spårlinjen för utformning av trafikförslaget vid Sahlgrenskas huvudentré. I trafikförslaget ingick ny placering av hållplatsen Sahlgrenska huvudentré, ny utformning av vändslingan Sahlgrenska huvudentré, ny tvillingräl, ny medväxel, ny motväxel samt ny spårkorsning.

Framtagning av Granskningshandling och bygghandling för Kungssten, Spårväg, trafikkontoret. Projektet omfattar bland annat byte av räl och sliper utmed spårslinga vid Kungssten inklusive växel vid sidospår.