2016 oli VR Trackillä murroksen vuosi
Vuosi 2016 toi useita merkittäviä muutoksia VR Trackin sisäiseen toimintaan ja ulkoiseen toimintaympäristöön.

VR Track sinetöi laajenemisen raitiotiemarkkinoille, kun raitiotieallianssin toteuttamissuunnitelma Tampereen raitiotieksi hyväksyttiin. Yhtiö sai uuden vetäjän, kun aiemmin rakentamisen liiketoiminnasta vastannut johtaja Harri Lukkarinen nimitettiin marraskuussa VR Trackin toimitusjohtajaksi.

VR Trackin liikevaihto laski hiukan edellisvuodesta. Suomessa liikevaihto kasvoi varsinkin rakentamisen ja suunnittelun liiketoiminnoissa. Suomen tulos oli positiivinen, ja kannattavuus pysyi edellisen vuoden tasolla. Ruotsin tytäryhtiön VR Track Sweden AB:n tulos painui merkittävästi negatiiviseksi. Heikkoon tulokseen vaikutti suurelta osin yksi kunnossapitourakka, joka yhdessä tilaajan kanssa sovittiin päättyväksi huhtikuussa 2017.

Suomessa VR Trackin vastuulla olevilla radan kunnossapitoalueilla havaittiin loppukesästä puutteita vaihteiden kunnossapidossa, jotka korjattiin syksyn 2016 aikana. Puutteiden vuoksi laatujohtamista uudistettiin ja toimintatapoja sekä työmenetelmiä parannettiin.

VR Track hakee uutta kasvua muun muassa suunnitteluliiketoiminnasta, mistä ensimmäisiä askeleita oli tytäryhtiö VR Infrapro AB:n perustaminen Ruotsiin kesällä 2016. Viron markkinoista oli päätetty luopua vuonna 2015, ja Viron tytäryhtiön ja Viron sivuliikkeen toiminta lopetettiin vuoden 2016 aikana.

Työturvallisuudessa VR Track teki historiansa parhaan tuloksen: yhtiön tapaturmataajuus oli vuoden lopussa 8,4. Myös ennakoivissa työturvallisuuden toimenpiteissä, kuten poikkeamahavainnoissa ja -ilmoituksissa sekä turvallisuustuokioissa, ylitettiin vuoden tavoitteet selvästi.

Vuoden 2017 merkittävimpänä tavoitteena on vahvistaa asiakastyytyväisyyttä. Laadunhallintaan panostetaan merkittävästi samalla kun työturvallisuudessa tähdätään yhä korkeammalle. Pääkaupunkiseudun raitio- ja pikaraitiotiehankkeet sekä tie-, katu- ja aluesuunnittelu luovat kiinnostavia kasvumahdollisuuksia.

Poimintoja vuoden 2016 keskeisistä tapahtumista:

Kuva: Mikä on mielestänne VR Trackin toiminnassa erityisen hyvää? Asiakkaiden vastauksista muodostettu sanapilvi, asiakastyytyväisyystutkimus 2016. 

 

CASET