VR Group on Suomen valtion omistama yritys
Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy. Omistajan valtaa käyttää valtioneuvoston kansliaan kuuluva omistajaohjausyksikkö.

VR Group koostuu kolmesta liiketoiminnosta:

  • VR:n matkustajaliikenne tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kauko- ja lähiliikenteessä junilla ja linja-autoilla
  • VR Transpoint harjoittaa logistiikkaliiketoimintaa rautatie- ja maantielogistiikassa
  • Infraan keskittynyt VR Track tarjoaa asiakkailleen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä toimittaa rautatiemateriaaleja.

VR Groupin liiketoimintojen markkina-alueet ovat Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.

VR Groupin organisaatio

VR VR Transpoint VR Track