VR Track

VR Track on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi infra-alan suurimmista rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista.

Palvelumme kattavat koko infrahankkeen elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon, kalusto- ja materiaalipalvelut sekä kansainväliset toiminnot. Olemme myös merkittävä rautatiemateriaalien toimittaja. Kasvatamme osaamistamme uusille alueille ja panostamme muun muassa sähkö- ja raitiorakentamiseen.

Suurin asiakkaamme on Liikennevirasto. Asiakkaitamme ovat valtion ja kuntien toimijat sekä muun muassa satamat ja teollisuusyritykset. Lisäksi olemme mukana useassa infra-alan allianssissa kehittämässä hankkeita entistä tuottavampaan ja laadukkaampaan suuntaan. Tampereen raitiotien ja pääkaupunkiseudun Raide-Jokerin allianssihankkeiden myötä suunnitteilla ja rakenteilla on myös raitioteitä.

Rautatiejärjestelmistä saatua sähkö- ja turvalaiteosaamista hyödynnetään esimerkiksi sähkön kantaverkon ja kantaverkon sähköasemien kunnossapitotöissä ja tietelematiikassa.

Suomen lisäksi toimimme Ruotsissa infran suunnittelijana sekä rautateiden rakentajana ja kunnossapitäjänä.

Kilpailuetujamme ovat alalla ainutlaatuinen kokonaisosaaminen, kokemus ja suurten urakoiden projektinhallinta.

Osaamisemme kattaa koko infrahankkeen elinkaaren

Suunnittelemme

Monipuoliset suunnittelupalvelumme kattavat rautateiden lisäksi infran suunnittelun. Suunnittelussa otamme huomioon hankkeen koko elinkaaren. Tähän kuuluu myös varautuminen mahdollisiin olosuhteiden ja liikennemäärien muutoksiin tulevaisuudessa.

Rakennamme

Olemme Suomen johtava radanrakentaja rautateillä ja nykyisin myös raitioteillä. Sähköratojen ja niiden turvalaite- ja ohjausjärjestelmien lisäksi rakennamme tieliikenteen telematiikkaa. Vahvavirtaosaamisemme mahdollistaa myös Suomen kantaverkon sähköasemien uusimis- ja muutostyöt.

Kunnossapidämme

Kunnossapitopalvelujen avulla turvataan väylien liikennöitävyys, rakenteiden kunto ja laitteiden toimivuus. Palvelukonseptimme kattaa laaja-alaisesti väylien ja sähköverkkojen kunnossapidon. Laadukas kunnossapito hyödyttää asiakkaitamme, lisää tuottavuutta ja säästää investointikustannuksissa.