Konsernin hallinto

VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama yritys.

Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, ja siihen kuuluu kaikkiaan 23 yhtiötä. Osakkuusyrityksiä on 8. Omistajan valtaa käyttää valtioneuvoston kansliaan kuuluva omistajaohjausyksikkö.

VR-konserniin kuuluvat myös Pohjolan Liikenne -yhtiöt, jotka harjoittavat matkustajaliikennettä.

Suomen rataverkon omistaa ja sitä hallinnoi liikenne- ja viestintäministeriön alainen Väylä. Rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmien yhteensopivuutta puolestaan valvoo ja kehittää liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.