Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

VR toimii kilpaillussa ympäristössä ja varautuu henkilöliikenteen avautumiseen kilpailulle. Rataverkon korjausvelka ja yksiraiteisuus rasittavat junaliikenteen toimintakykyä. Toimintaympäristöön vaikuttavat myös kansainväliset megatrendit.

VR varautuu rautateiden henkilöliikenteen avautumiseen kilpailulle. VR:llä on vuoden 2024 loppuun asti voimassa oleva yksinoikeus rautateiden kaukoliikenteeseen, mutta liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut, että sen tavoitteena on nopeuttaa kilpailun avautumista. Juna kilpailee jatkuvasti muiden liikennemuotojen, erityisesti linja- ja henkilöautoliikenteen, kanssa.

Lähiliikenteen liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa syntyy Helsingin seudun liikenteen (HSL) ostoliikenteestä. VR ja HSL ovat solmineet lähiliikenteen hoidosta kesään 2021 asti voimassa olevan sopimuksen. Lähiliikenteen kilpailutuksen valmistelu jatkuu, ja HSL:n tavoitteena on, että tarjouskilpailun suuntaviivat ovat selvillä viimeistään vuonna 2018.

Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne on vilkasta. Suomen rautateiden tavaraliikenteestä 40 prosenttia on Venäjän-liikennettä. Uusi valtiosopimus Suomen ja Venäjän välisestä rautatieliikenteestä avasi idän tavaraliikenteen kilpailulle vuoden 2016 lopussa. VR Transpointin kotimaan tavaraliikenne on täysin avoin kilpailulle.

Rataverkon omistaja Väylä saa rahoituksensa valtion budjetista, ja Väylän määrärahat määrittelevät raideliikenteeseen vaikuttavat radanrakentamisen ja kunnossapidon resurssit. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot.

Megatrendit vaikuttavat kaikkien yritysten toimintaan. Digitalisoituminen ja sen mukanaan tuomat uudet palvelutarpeet, kaupungistuminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen liittyvät toimintatapojen muutokset säätelevät yritystoimintaa nyt ja tulevaisuudessa.