Våra tjänster produceras ansvarsfullt och med kunden i fokus

Vår vision är att vara Finlands ledande serviceföretag inom resande, logistik och infrastrukturbyggande.

Vår grundläggande uppgift är att erbjuda våra kunder högklassiga och miljövänliga rese- och logistiktjänster.

Vi svarar på kundernas behov genom att erbjuda tjänster för infrastrukturbyggande som täcker projektens hela livscykel. Vår hemmamarknad finns i Finland och Ryssland.

VR Group strävar efter att uppnå visionen med hjälp av en strategi som bygger på kundinriktad verksamhet, konkurrenskraft, tillväxt och att man sköter om de grundläggande funktionerna.

All VR Groups verksamhet styrs av fem värden som är följande:

  • verksamheten utgår från kunden
  • säkerhet och ansvar
  • framgång tillsammans
  • förnyelse samt
  • målinriktning.