VR Group ägs av staten

VR Group ägs helt och hållet av finska staten. Koncernens moderbolag är VR-Group Ab och till det hör sammanlagt 23 bolag. Intresseföretagen är åtta till antalet.
För ägarstyrningen svarar ägarstyrningsavdelningen vid statsrådets kansli.

Järnvägsnätet i Finland ägs och förvaltas av Trafikverket som lyder under kommunikationsministeriet. Järnvägssäkerheten och järnvägssystemens kompatibilitet övervakas och utvecklas av Trafiksäkerhetsverket Trafi som även det lyder under kommunikationsministeriet.

VR-koncernens största dotterbolag är VR Track Oy som underhåller och bygger järnvägen. Till koncernen hör även bolagen Pohjolan Liikenne som sysslar med passagerartrafik.

Läs mer om VR Groups corporate governance på finska