Trafikproduktionen producerar interna tjänster

Trafikproduktionen ansvarar för växlingstrafikens lok- och lokförartjänster. 

Den gör också den grundläggande planeringen av trafiken, styr järnvägstrafikens produktion och ansöker om bankapacitet.

Den operativa centralens uppgift är att följa med och koordinera all passagerar- och godstågstrafik i Finland. I VR Group ansvarar centralen för att leda störningssituationer i tågtrafiken.

Trafikproduktionens viktigaste kunder är VR Groups affärsverksamheter logistik och passagerartrafik samt underhåll.