Passagerartrafiken erbjuder passagerarna mångsidiga tjänster

Under ett dygn kör VR cirka 300 fjärrtåg och 800 närtåg

VR har hand om passagerartrafiken på järnvägen. Avecra som erbjuder restaurang- och cateringservice kompletterar servicen i tågen och på stationerna. Pohjolan Liikennes busstrafik hör också till passagerartrafiken. Pohjolan Liikenne kör dagligen cirka 80 snabbturer och har cirka 5 000 stadstrafik-, närtrafik- och fjärrtrafikavgångar.

VR:s mål är att öka tågresandet och att förbättra kundens reseupplevelse bland annat genom att öka punktligheten, förnya prissättningen och förbättra servicen.

Kunden har en nyckelroll

Det är viktigt för VR att förbättra kundupplevelsen. Enligt kunderna är bekvämlighet den största orsaken till att de väljer att ta tåget.

Viktiga faktorer för bekvämligheten är att det går att arbeta under resan och att tåget har gratis nätuppkoppling och restaurangservice. Andra viktiga orsaker är att VR:s tidtabeller passar ihop med kundens behov, restiden är kort, stationen är lämpligt placerad och att tåget är ett säkert transportmedel. Många påpekar också att tåget är ett miljövänligt val.

Betjäning via flera kanaler

Webbshopen är VR:s största biljettförsäljningskanal. Biljetter säljs också via mobilshopen VR Mobil, biljettförsäljningen på stationerna, automaterna, i tågen och via kundservicecentralens telefonservice. Det går också att köpa tågbiljetter på över 700 R-kiosker och 200 resebyråer runt om i Finland.

När kundbetjäningskanalerna utvecklas tar man hjälp av utvecklingsförslagen från medlemmarna i kundprogrammet Veturi. I följande versioner av tjänsterna kommer man särskilt se till att de är behändiga för stamkunderna och beakta det som kunden är intresserad av.

År 2014 hade Veturi redan över en halv miljon medlemmar. Veturi har kunder från hela landet och alla åldersgrupper. Enligt en kundundersökning tycker medlemmarna själva att tågresandet har blivit intressantare i och med att de blev kunder i Veturi. I TNS Gallups jämförelse är Veturi Finlands populäraste stamkundsprogram.