Ledande inom massgodstransport i Finland och österut

VR Transpoint erbjuder järnvägslogistiska tjänster samt logistiktjänster för massgods och internationella logistiktjänster på landsvägarna

VR Transpoints kunder består av inhemska och internationella skogs-, metall- och kemiindustriföretag samt stora och medelstora företag som behöver logistiska lösningar för sina massgodstransporter. Speditörer och andra aktörer inom logistikbranschen är också viktiga kundgrupper.

Vårt mål är att producera konkurrenskraftiga transportlösningar som utvecklats tillsammans med kunderna och i vilka tåg och lastbilar kompletterar varandra.

Vi förbättrar vår konkurrenskraft genom att utnyttja den nyaste tekniken i uppföljningen av godsflödet, i lagringstjänsterna samt i lastnings- och transportuppdragen. 

Vårt transportmateriel anpassas efter olika situationer och erbjuder möjlighet till mångsidiga transportsätt - med tåg, bil eller en kombination av dem.

VR Transpoints omfattande serviceutbud, täckande nätverk och mångsidiga elektroniska tjänster erbjuder kunderna konkurrenskraftiga transporter både i Finland och utomlands.