VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infran palveluyritys.

Ett modernt serviceföretag

VR Group är ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och infrastruktur.

VR Group ägs till hundra procent av finska staten. Koncernen har verksamhet främst i Finland, men också utomlands, speciellt i Ryssland och Sverige. Koncernen har cirka 8 000 anställda och hade en omsättning på 1 186,7 miljoner euro år 2016.

VR Groups grundläggande uppgift är att producera högklassiga och miljövänliga rese- och logistiktjänster. Infrastrukturbyggandet svarar på kundernas behov genom att erbjuda tjänster som täcker projektens hela livscykel.

Information om koncernens ekonomi hittar du i vår årsrapport på webben (på finska och engelska).