Punktlighetsarbete varje dag

Vi gör vårt bästa för att tågen i passagerar- och godstrafiken ska gå punktligt och för att passagerarna ska komma fram enligt tidtabellen.

En stor grupp VR-anställda arbetar för att trafiken ska vara smidig. Vi arbetar med att upprätthålla och förbättra punktligheten varje dag.

Vi utvecklar ständigt underhållet av tågen, hanteringen av störningssituationer och planeringen av tågturerna.

Vi har skaffat eller är på väg att skaffa nya lok och passagerarvagnar som förbättrar tågtrafikens funktionssäkerhet.

Samarbete ger ännu smidigare trafik

I ärenden som rör järnvägsnätets användbarhet samarbetar vi med Trafikverket. Närtrafikens smidighet förbättrar vi i samarbete med HRT.

Inom VR:s passagerartrafik körs cirka 300 fjärrtåg och 800 närtåg under ett dygn. VR Transpoint kör dagligen cirka 350 godståg.