Säkerheten är hörnstenen i vår verksamhet

VR Group ser till att passagerare och gods kommer tryggt fram till sina destinationer. Vi minimerar även säkerhetsriskerna på arbetsplatserna.

Inom VR Group motverkar man inte enbart olyckor och farliga situationer med hjälp av säkerhetsarbete. Vårt syfte är att säkra koncernens verksamhetsförutsättningar under alla förhållanden.

Vi ser till att tågtrafiken och resandet går säkert till. Vi säkerställer också att arbetssätten och arbetsförhållandena är säkra. 

VR Groups säkerhetsarbete omfattar även datasäkerhet och säkerhet i lokalerna. På det här viset skyddar vi koncernens egendom.  

Vi skapar säkerhetskulturen tillsammans

Säkerheten är en väsentlig del av det dagliga arbetet – vi arbetar med den hela tiden utan att pruta på kvaliteten.

En fungerande säkerhetskultur förutsätter att man samarbetar: hela personalen måste vara aktiv och ta ansvar för säkerheten i det de gör.