Ansvar som grund för ekonomistyrningen

Ansvarsfull ekonomi och ekonomistyrning är en del av ansvarsfull affärsverksamhet.  

Av VR Groups värderingar utgör ansvar grunden för ekonomistyrningen. Målinriktningen märks i det att vi strävar efter konkurrenskraftig och lönsam verksamhet. Därigenom kan vi finansiera investeringar som gagnar kunderna.

Vi vill ha hög kvalitet på vårt arbete och tillsammans med affärsverksamheterna sträva efter att skapa hållbar tillväxt i enlighet med VR Groups strategi för ekonomistyrningen. En stark balans och intern finansiering som fås genom tillväxt är en bra grund för omfattande investeringar.

VR Groups ekonomiska och finansiella mål, verksamhetsprinciper och riskhantering har fastställts i anvisningarna. Vi förvaltar finansieringstillgångarna på ett produktivt sätt som beaktar likviditeten och tillämpar en låg risknivå.