Ansvarsfulla val på spåren

VR Group har en betydande roll i det finländska samhället. Ansvar är grunden för vår verksamhet och en av våra värderingar.  

Inom vår koncern innebär ansvar att man tar hand om kunderna, personalen, miljön, säkerheten och ekonomin.

För kunden är det viktigt att resandet är säkert, att tågen är punktliga och att det finns tillgång till aktuell information. 

För det ekonomiska ansvaret utgör ansvarigheten en grund för den ekonomiska ledningen. Vårt arbete är högklassigt och tillsammans med affärsverksamheterna strävar vi efter hållbar tillväxt. 

Ansvar en del av arbetsbeskrivningen

Ur personalperspektiv är det viktigt att vara en bra arbetsgivare. Det innebär också att man ständigt utvecklar ledningen och chefsarbetet.

I säkerhetsarbetet är det väsentligt att säkerhetsriskerna minimeras och att säkerhetskulturen utvecklas.

För miljöansvaret är det viktigt att minska energiförbrukningen och de skadliga utsläppen inom alla koncernens affärsverksamheter.   

Inom VR Group är ansvar en del av den vardagliga verksamheten och en del av alla VR:s anställdas arbete.