Bränsletillägg

Vi följer hela tiden med bränsleprisernas utveckling och hur den inverkar på transportpriserna.

Inrikes landsväglogistik

 

Från och med

Bränsletillägg

 
1.7.2018 21,41 %  
1.6.2018 21,84 %  
1.5.2018 20,34 %  
1.4.2018 19,14 %  
1.3.2018 18,77 %  
1.2.2018 19,27 %  
1.1.2018 19,37 %  
1.12.2017 18,84 %  
1.11.2017 18,74 %  
1.10.2017 18,44 %  
1.9.2017 17,07 %  
1.8.2017 16,77 %  
1.7.2017 16,14 %  
1.6.2017 17,17 %  
1.5.2017 17,54 %  
1.4.2017 17,54 %  
1.3.2017 18,81 %  
1.2.2017 18,74 %  
1.1.2017 19,51 %  

Internationell landsvägslogistik

Från och med Kontinentaleuropa Baltiska länderna Ryssland
1.7.2018 6,90 % 6,90 % 31,5 %
1.6.2018 7,12 % 7,12 % 30,7 %
1.5.2018 4,79 % 4,79 % 28,6 %
1.4.2018 3,49 % 3,49 % 28,6 %
1.3.2018 3,40 % 3,40 % 28,6 %
1.2.2018 4,51 % 4,51 % 28,6 %
1.1.2018 3,58 % 3,58 % 27,9 %
1.12.2017 3,42 % 3,42 % 27,9 %
1.11.2017 2,48 % 2,48 % 26,7 %
1.10.2017 1,52 % 1,52 % 26,7 %
1.9.2017 1,38 % 1,38 % 26,7 %
1.8.2017 0 % 0 % 26,7 %
1.7.2017 0 % 0 % 26,7 %
1.6.2017 0 % 0 % 26,7 %
1.5.2017 0 % 0 % 26,7 %
1.4.2017 0 % 0 % 26,7 %
1.3.2017 0 % *)         0 % *)         26,7 %
1.2.2017 36,4 % 31,8 % 25,8 %
1.1.2017 36,3 % 31,6 % 25,8 %

 *) Från den 1 mars 2017 inkluderas tidigare bränsletilläggsprocenten som används inom trafiken i Baltikum och Europa i totalkostnaderna för frakten. Det nya bränsletillägget uppdateras månatligen.