Försäljning

Försäljning Järnvägslogistik

förnamn.efternamn@vrtranspoint.fi

Försäljningsassistenter

Johanna Heiskanen, Kouvola
telefon 040 863 4145

Anne Korpela, Helsingfors
telefon 040 862 1163

Försäljningschefer

Pasi Forsman, Helsingfors
telefon 040 866 3917

Kimmo Kadenius, Helsingfors
telefon 040 862 1184

Heidi Kurki, Helsinki
telefon 040 862 0006

Jouko Uusikorpi, Siilinjärvi
telefon 040 863 9550

Trafiken österut

Svetlana Lehmus, Helsingfors
telefon 040 862 2579

Lea Viinamäki, Villmanstrand
telefon 040 863 4144

Specialtransporter

Tomi Nevala, Helsingfors
telefon 040 862 1670

Tanja Gomes, Helsingfors
telefon 040 862 5177

Ledning

Försäljningschef, järnvägstransporter
Tommi Välimäki, Helsingfors
telefon 040 862 1608

Chef, försäljning och marknadsföring
Tero Kosonen, Helsingfors
telefon 040 8620 292 

Produktchefer

Skogsindustrin

Pekka Koivula, Helsingfors
Puh. 040 862 1604

Tapio Korhonen, Jyväskylä
telefon 040 863 1602

Jari Sillanmäki, Helsingfors
teledon 040 863 4107

Metall- och kemiindustrin

Harri Rautio, Helsingfors
telefon 040 862 6281

 

Försäljning, Inrikes landsvägslogistik

VR Group Ab, massgodslogistik

förnamn.efternamn@vrtranspoint.fi

Försäljningschefer

Janne Heikkilä, Kouvola
telefon 040 862 9401

Pasi Marttila, Åbo
telefon 040 862 9236

Martti Muhonen, Kouvola
telefon 040 863 4865

Veikko Tonteri, Kouvola
telefon 040 862 9414

 

Försäljning, Internationell landsvägslogistik

Transpoint International (FI) Ab

fornamn.efternamn@vrtranspoint.fi

Säljare

Sari Kilpiö, Helsingfors
telefon 040 779 8057

Förfrågningar Ryssland & CIS
Juhani Ijäs, Helsingfors
telefon 050 545 0565

Försäljningschef

Kirsi Lifländer, Helsingfors
telefon 050 433 4963