VR Group, täsmällisyyslukuja

Vi följer med punktligheten dagligen

Vi upprätthåller statistik på hur tågtrafikens punktlighet utvecklas. Vi publicerar information om punktligheten månatligen.

 

Fjärrtågen, närtågen och godstågen har egna punktlighetsmål.

Fjärrtågen har en förseningsgräns på fem minuter på tågets ankomststation.

Inom närtrafiken är förseningsgränsen tre minuter på avgångs- eller ankomststationen.

Punktlighetssiffran för godstågen talar om hur många tåg som har anlänt till ankomststationen med 30 minuters punktlighet.

Det går att följa med tågen i realtid via tjänsten Tågen på kartan

Du hittar mer information om tågtrafikens punktlighet på Trafikverkets webbplats