Ympäristö

Ympäristöystävällisyys on junaliikenteen vahvuus. Juna tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot – tästä kilpailuvaltista pidämme huolta.

Haluamme olla ympäristöystävällisin matkustuksen ja kuljetuksen kumppani asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Tavoitteen saavuttaminen vaatii energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttämistä sekä materiaalitehokkuutta.  

Pyrimme ympäristöystävällisiin ratkaisuihin niin matkustajaliikenteessä, logistiikassa kuin infrarakentamisessa.

Ympäristölupaukset ohjaavat toimintaamme

Vaikka juna on jo nyt vihrein valinta, aina voi tehdä enemmän. Siksi olemme antaneet viisi ympäristölupausta vuosille 2013–2020. 

Ympäristölupausten tueksi on luotu ympäristöohjelma, johon VR Groupin liiketoiminnot ovat kirjanneet omat toimenpiteensä lupausten lunastamiseksi.

1. Energiaa säästäen eteenpäin

Tavoite: Energiatehokkuus paranee rautateiden matkustajaliikenteessä ja rautatielogistiikassa 20 % (0,36 MJ/hkm, 0,16 MJ/tkm)
Mittari: Energiankulutus megajouleina henkilö- tai tonnikilometriä kohti

Lähtötilanne 2012: 0,45 MJ/hkm, 0,20 MJ/tkm
Tilanne 2013: 0,44 MJ/hkm, 0,19 MJ/tkm
Tilanne 2014: 0,43 MJ/hkm, 0,18 MJ/tkm
Tilanne 2015: 0,40 MJ/hkm, 0,18 MJ/tkm
Tilanne 2016: 0,39 MJ/hkm, 0,17 MJ/tkm

Lue lisää energiatehokkuudesta

2. Uusiutuvaa energiaa enemmän

Tavoite: Uusiutuvan energian osuus koko VR-konsernin energiankulutuksesta on yli 70 %
Mittari: Uusiutuvan energian prosenttiosuus kaikesta konsernin käyttämästä energiasta

Lähtötilanne 2012: 53 %
Tilanne 2013: 54 %
Tilanne 2014: 56 %
Tilanne 2015: 61 %
Tilanne 2016: 61 %

Lue lisää uusiutuvan energian käytöstä

3. Puhtaan maan ja maiseman puolesta

Tavoite: Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.
Mittari: Pienten ja merkittävien vuotojen lukumäärä.

Lähtötilanne 2012: ei merkittäviä vuotoja
Tilanne 2013: ei merkittäviä vuotoja
Tilanne 2014: VAK-kuljetuksissa ei vuotoja, kemikaalien käyttö 3 kpl
Tilanne 2015: VAK-kuljetuksissa ei vuotoja, kemikaalien käyttö 3 kpl
Tilanne 2016: VAK-kuljetuksissa ei vuotoja, kemikaalien käyttö 1 kpl

Lue lisää ympäristötyöstä puhtaan maan ja maiseman hyväksi

4. Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä

Tavoite: Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on alle 5 %
Mittari: Kaatopaikalle joutuvan jätteen prosenttiosuus jätteen kokonaismäärästä (pl. kaluston romutus)

Tilanne 2013: 24 %
Tilanne 2014: 11 %
Tilanne 2015: 10 %
Tilanne 2016: 6 %

Lue lisää kierrätyksen lisäämisestä

5. Vihrein valinta

Tavoite: VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä on yli 82 %.
Mittari: Yrityskuvatutkimuksessa VR:ää ympäristöystävällisenä pitävien prosenttiosuus

Tilanne 2013: 69 %
Tilanne 2014: 71 %
Tilanne 2015: 69 %
Tilanne 2016: 69 %